Razmotren Zahtjev Kluba poslanika Socijaldemokratske partije Crne Gore za kontrolno saslušanje

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je na 60. sjednici podnio amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, koji je podnijela grupa poslanika. Sa amandmanom se saglasila predstavnica predlagača, pa isti postaje sastavni dio Predloga zakona.

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima

Shodno članu 16 stav 5 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Službeni list CG“ br. br. 011/15, 028/15 i 042/18), a u vezi sa upućenim Javnim pozivom za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, broj: 00-63-3/18-108 od 30. novembar 2018. godine, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore objavljuje:

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Članovi Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, poslanici Marija Maja Ćatović i Radule Novović, kao i služba Odbora, boravili su u trodnevnoj posjeti Državnom zboru i pravosudnim institucijama Republike Slovenije.

Prvog dana posjete, delegacija se sastala sa najvišim predstavnicima Sudskog savjeta, Tužilačkog savjeta i Ministarstva pravosuđa.
U fokusu razgovora delegacije sa članicama Sudskog savjeta - Janom Petrić, Alenkom Kremenčić i Dašom Sikošek, bile su nadležnosti, sastav i način izbora članova ovog savjeta. Takođe, bilo je riječi o Komisiji za etiku i integritet i Disciplinskoj komisiji, koje imaju važnu ulogu u jačanju integriteta nosilaca sudijske funkcije. 
Na drugom sastanku članovi Odbora sastali su se za potpredsjednicom Državnotužilačlog savjeta, Tamarom Gregorčić i članicom savjeta, mr Barbarom Lipovšek, prilikom čega su razmijenjena iskustva dviju država u pogledu funkcionisanja tužilačke organizacije, sa posebnim akcentom na dio koji se odnosi na dostavljanje godišnjih izvjestaja o radu parlamentima na razmatranje.
Kraj prvog radnog dana završen je u Ministarstvu pravosuđa Republike Slovenije, gdje su se poslanici susreli sa Dominikom Švarc Pipan, državnom sekretarkom. Na sastanku je bilo riječi o izazovima u jednom od najvažnijih i najzahtjevnijih poglavlja u procesu pregovanja sa Evropskom unijom, 23 - Pravosuđe i temeljna prava, a koje je dominantno u nadležnosti ovog resora. 

Drugog dana boravka u Ljubljani, delegacija je održala niz sastanaka u Državnom zboru Republike Slovenije. 
U razgovoru sa potpredsjednikom slovenačkog parlamenta, Brankom Simonovićem, istaknuto je da dvije države imaju veoma dobre bilateralne odnose, te da je saradnja između parlamenata jedan od bitnih faktora kada je njihovo unaprjeđenje u pitanju. Simonović je čestitao Crnoj Gori na značajnim uspjesima u ispunjavanju spoljnopitičkih ciljeva, ukazujući da je naša zemlja pozitivan primjer na Zapadnom Balkanu, posebno u procesu evroatlantskih integracija. Podvukao je da će Slovenija nastaviti da bude pouzdan saveznik Crne Gore na njenom putu ka Evropskoj uniji, te i naglasio značaj crnogorskog učlanjenja u NATO savez.

U nastavku, održani su sastanci delegacije i sa Jernej Vrtovecom, predsjednikom Odbora za pravosuđe i Zvonkom Černač, predsjednikom Odbora za unutrašnje poslove, javnu upravu i lokalnu samoupravu slovenačkog parlamenta. Na odvojenim sastancima u fokusu su bile teme koje su se odnosile na: doprinos Odbora u podizanju kvaliteta pravosuđa, nadzornoj ulozi Odbora, organizovanju tematskih sjednica, kao i teritorijalnu organizaciju dvaju država i modele finansiranja jedinica lokalne samouprave. 

Delegacija se u okviru posjete Drzavnim zboru, sastala i sa predstavnicima Grupe prijateljstva sa Crnom Gorom, koju je predvodio predsjednik, Tomaž Lisec. Sagovornici su razgovarali o trenutnim političkim prilikama u Crnoj Gori i Sloveniji, oblastima saradnje, zaključujući da postoji prostor za dodatnim inteziviranjem odnosa, a u interesu dviju država i njihovih građana.

Trećeg dana posjete, delegacija je posjetila Ambasadu Crne Gore u Republici Sloveniji. 

Posjeta je organizovana u cilju razmjene iskustava i osnaživanja saradnje između Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore i radnih tijela Državnog zbora Republike Slovenije, koji imaju zajedničke nadležnosti.

Strana 7 od 16