petak, 06 mart 2020 14:06

Održana 46. sjednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Usvojeni Izvještaj o radu Odbora za 2019. godinu i Plan rada Odbora za 2020. godinu

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport je na, danas održanoj, 46. sjednici razmotrio i jednoglasno usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2019. godinu i Plan rada Odbora za 2020. godinu.

Članovi Odbora su se saglasili da se radi o kvalitetnim dokumentima i da će u toku 2020. godine, pored normativnog dijela, posebna pažnja biti posvećena održavanju tematskih sjednica, iz oblasti za koje je Odbor nadležan, kao i međunarodnim aktivnostima.

U okviru tekućih pitanja, članovi Odbora su upoznati sa aktivnostima koje će biti realizovane u narednom periodu.