utorak, 10 mart 2020 15:40

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport održao 47. sjednicu

Održano Konsultativno saslušanje na temu: „Uloga Ministarstva nauke u promociji naučno-istraživačkih projekata od nacionalnog značaja

Na 47. sjednici Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport održano je Konsultativno saslušanje na temu: „Uloga Ministarstva nauke u promociji naučno–istraživačkih projekata od nacionalnog značaja“, sa ciljem prezentovanja projekata od nacionalnog i međunarodnog značaja, kao i pribavljanja stručnih mišljenja i potrebnih informacija o ukupnom ulaganju u oblast nauke.

Otvarajući sjednicu predsjednik Odbora Radule Novović je podsjetio da je Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, nakon ranije sprovedenog Kontrolnog saslušanja ministarke nauke na temu: „Ulaganja u nauku u Crnoj Gori: realizovano – planirano“, jednim od zaključaka ukazao na neophodnost nastavka i intenziviranja aktivnosti koje Ministarstvo sprovodi sa ciljem sprečavanja odliva talenata, koji bi mogli da doprinesu razvoju nauke u Crnoj Gori. U odnosu na navedeno, otvoreno je pitanje koji su to naučno-istraživački projekti od nacionalnog značaja u koje su uključeni kvalitetni mladi ljudi, u čije obrazovanje je država značajno ulagala i koje treba zadržati.   

Kao važno, naglasio je značaj ulaganja u oblast nauke, iz razloga što je to jedini način omogućavanja benefita istraživačkoj zajednici, odnosno sprečavanja odliva talenata koji bi doprinijeli razvoju ove važne oblasti. Takođe, istakao je da omogućavanje učešća u međunarodnim projektima, sa vodećim evropskim timovima, može usporiti odliv talenata, ako se, na taj način, mladim ljudima obezbijede uslovi da najveći dio istraživanja mogu da obavljaju u Crnoj Gori.    

Ministarka nauke dr Sanja Damjanović, u uvodnom izlaganju, istakla je da naučnoistraživačka djelatnost, svakako, nije sama sebi cilj, nego je cilj cjelokupan razvoj društva. Podsjetila je da je Vlada Crne Gore usvojila Strategiju pametne specijalizacije Crne Gore (2019-2024), čime se Crna Gora priključila inicijativi Evropske unije kojom se potencira novi model ekonomskog razvoja, zasnovan na podršci naučno-istraživačkim i inovativnim aktivnostima. Ova strategija predstavlja inovativan pristup, sa ciljem da omogući razvoj konkurentnosti na domaćem i međunarodnom nivou. U vezi sa navedenim, kazala je da će pametna specijalizacija pokrenuti Crnu Goru, u smislu povezivanja i jačanja saradnje biznisa, privrede i akademske zajednice, a mladi ljudi će se zainteresovati za oblasti u koje treba da ulažu energiju, kako bi bili kompetentni na tržištu rada. Oblasti u koje će biti usmjerena pametna specijalizacija su: obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost, održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane, novi materijali, održive tehnologije, održivi i zdravstveni turizam, informacione i komunikacione tehnologije itd. Takođe, kazala je da je funkcionalan inovacioni instrument zasnovan na tri elementa, od kojih se finansijski, između ostalog, odnosi na dodjelu atraktivnih stipendija za doktorska istraživanja; inovacioni – na izgradnju Naučno-tehnološkog parka Crne Gore (kao mjesta na kojem će se okupljati naučne i tehnološke kompanije velikog potencijala); kao i zakonodavni – koji se odnosi na donošenje Zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija.

Članovi Odbora i ostali učesnici Konsultativnog saslušanja su postavili pitanja koja se odnose na:

  • Aktivnosti Ministarstva nauke, kao i benefite koje će država imati povodom realizacije regionalnog projekta za uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST) – „Hadronska kancer terapija i istraživanje u oblasti biomedicine pomoću protona i težih jona“ i projekta Naučno-tehnološkog parka Crne Gore;
  • Favorizovanje privatnih fakulteta u odnosu na fakultete Univerziteta Crne Gore, kada je u pitanju održavanje naučnih događaja i ostalih aktivnosti koje realizuje Ministarstvo nauke, kao i selektivnu podršku određenim profesorima u odnosu na saradnju sa međunarodnim naučnim institucijama, učestvovanje istraživača na relevantnim naučnim konferencijama i objavljivanje naučnih radova u indeksiranim naučnim časopisima;
  • Finansiranje doktorskih studija za ljekare koji se školuju van Crne Gore, ulaganje u laboratorije, opremu, univerzitetsku biblioteku i sl, kao i mogućnost povećanja zarada univerzitetskim profesorima i ostalim naučnim radnicima;
  • Informisanost zainteresovane javnosti o programima i projektima Ministarstva nauke i aktivnostima u cilju promocije istraživanja i inovacija odnosno naučno–istraživačkih projekata;
  • Saradnju sa naučnom dijasporom, evidenciju broja međunarodnih istraživača i inovatora, međuinstitucionalnu saradnju, otvaranje kancelarije za mlade naučnike na sjeveru i jugu Crne Gore i ukupan broj projekata koji se odnose na oblast turizma i ugostiteljstva.

Ministarka nauke dr Sanja Damjanović je odgovorila na sva postavljena pitanja, uz zaključak da je potrebno raditi na jačanju međuinstitucionalne saradnje, sa ciljem promocije naučno–istraživačkih projekata i podsjetila da je Ministarstvo nauke, u decembru 2019. godine, objavilo publikaciju Naučnoistraživački i inovativni projekti Ministarstva nauke, koja ima za cilj da učini vidljivijim projekte koji se finansiraju u okviru više politika Ministarstva, s namjerom otvaranja novih puteva kolaboracija na nacionalnom i međunarodnom planu. 

Pored članova Odbora, sjednici su prisustvovali: ministarka nauke dr Sanja Damjanović,  državni sekretar za inovacije Ministarstva nauke Saša Ivanović, direktorica Centra za unapređenje kvaliteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Sanja Peković, poslanik i saradnik u nastavi na Univerzitetu Crne Gore dr Dragutin Papović, prorektor za nastavu Univerziteta Mediteran prof. dr Darko Lacmanović, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore prof. dr Živko Andrijašević, saradnik u nastavi na Univerzitetu Crne Gore dr Adnan Prekić, saradnik u nastavi na Univerzitetu Crne Gore mr Milan Šćekić, profesorica na Univerzitetu Donja Gorica prof. dr Aleksandra Martinović, profesor na Univerzitetu Donja Gorica doc. dr Tomo Popović i generalna menadžerka Univerziteta Donja Gorica dr Sandra Tinaj.