subota, 25 jul 2020 17:10

Član Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Andrija Popović u posjeti Pomorskom fakultetu

Član Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, poslanik Andrija Popović, posjetio je, 24. jula 2020. godine, Pomorski fakultet Univerziteta Crne Gore u Kotoru, na poziv dekana Pomorskog fakuleta prof. dr Špira Ivoševića.

Tokom sastanka dekan Ivošević je upoznao poslanika Popovića sa organizacijom i funkcionisanjem Pomorskog fakulteta, stavljajući akcenat na intenzivni razvojni period, počev od 2012. godine do današnjih dana, u pogledu razvoja kako nastavnog, tako i naučnog procesa i unapređenja rada koji se ogleda u realizovanju velikog broja nacionalnih i međunarodnih projekata, čiji je Fakultet nosilac ili partner. Finansijska sredstva, koja su na taj način realizovana, uložena su u razvoj Fakulteta, i to u korist nabavke modernih simulatora i ostale opreme, radi poboljšanja ne samo procesa nastave nego i obuke pomoraca. Apostrofirao je i kontinuiran razvoj nastavne - kadrovske baze, koji se ogleda u usavršavanju nastavnika i saradnika, te tendenciju stvaranja i zapošljavanja mladih doktora nauka. Naveo je i razvoj praktične nastave, te brigu Fakulteta za svoje studente u pogledu omogućavanja njihovog prvog ukrcaja. Sa ponosom je ukazao na intenzivnu mobilnost kako nastavnog osoblja tako i studenata, naglašavajući primjer boravka stranih studenata na Fakultetu, čak i u vrijeme aktuelne epidemije korona virusa, te boravak naših studenata na inostranim fakultetima. Istakao je da su naročito ponosni na međunarodnu saradnju, kako sa srodnim fakultetima u okruženju i šire, tako i saradnju sa privrednim subjektima, te uspjeh u povezivanju i zajedničkom djelovanju sa lokalnom zajednicom.

U konstruktivnom razgovoru, između ostalog, bilo je riječi i o pojedinim izjavama koje su se mogle čuti na nedavnom skupštinskom zasijedanju, u kojima se Pomorski fakultet dovodi u negativan kontekst, a  koje rukovodstvo Fakulteta odlučno, argumentovano i beskompromisno odbacuje, i sa ponosom naglašava svoj status značajne karike u sistemu visokog obrazovanja.

Poslanik Andrija Popović je, tokom razgovora, istakao da je njegova obaveza kao poslanika i kao člana Odbora za prosvjetu, nauku i sport da prati i istražuje informacije o mogućim neakademskim pojavama u u sistemu obrazovanja i ukazuje na njih.

Takođe, sagovornici su se saglasili da se, u sadašnjem trenutku, ne može govoriti o bilo kakvom postojanju negativnih pojava na Pomorskom fakultetu u Kotoru, kada su u pitanju neakademske radnje.

Poslanik Andrija Popović  je naveo da je sa kolegama iz Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, u saradnji sa Ministarstvom nauke, 2016. godine, posjetio Pomorski fakultet u Kotoru i da su, članovi Odbora imali priliku i zadovoljstvo da se upoznaju sa dostignućima Fakulteta i mogućnostima koje se pružaju studentima u toku nastavnog procesa.

Na kraju sastanka, konstatovano je da se radi o prestižnoj instituciji visokog obrazovanja koja je iznjedrila generacije domaćih i stranih studenata, koje su savjesno stekle diplomu na nekom od studijskih programa ovog fakulteta, od kojih su se neki okitili i najvećim zvanjima u pomorstvu, radeći u kompanijama širom svijeta.