četvrtak, 27 februar 2020 15:21

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost na Regionalnoj konferenciji Dani dijaloga

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, govorila je danas na otvaranju Regionalne konferencij Dani dijaloga, koja se održana u Budvi, 27. i 28. februara

 

Dvodnevna konferencija je organizovana u okviru regionalne inicijative „Dijalog za budućnost“ koju zajednički sprovode UNDP, UNICEF, UNESCO i nadležne institucije u Bosni i Hercegovini, Republici Srbiji i Crnoj Gori.

U uvodom dijelu govorile su: Fiona Mekluni, rezidentna koordinatorka UN u Crnoj Gori i predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak.

U obraćanju učesnicima konferencije predsjednica Odbora Nada Drobnjak govorila je o važnosti regionalne saradnje i razmjeni iskustava na polju rodne ravnopravnosti i promovisala Indeks rodne ravnopravnosti koji je prvi put izračunat za Crnu Goru, sa posebnim akcentom na domen moći.

Prvog dana rada u okviru panel rasprave diskutovano je na teme  - „Društvena kohezija – Uloga i položaj žena“; „Društvena kohezija :Prepoznavanje i vidljivost doprinosa žena“; Društvena kohezija: Prilike i preporuke“.

Cilj projekta je unapređenje dijaloga i društvena kohezija u i između zemalja učesnica projekta i poslužiće kao platforma za promovisanje pozitivnih primjera doprinosa žena društvenoj koheziji, kao i za definisanje preporuka za unapređenje društvene kohezije.

Mnoge analize i ekspertska istraživanja pokazuju da rodna nejednakost negativno utiče na društvenu koeheziju i da je kohezija jača gdje žene imaju aktivnu ulogu u društvu.

S tim u vezi, cilj ovog događaja jeste da pokrene i omogući diskusiju o prioritetima za djelovanje kada je u pitanju unapređenje društvene kohezije, jačanje uloge žena u društvenom razvoju i koheziji, kao i promovisanje pozitivnih primjera žena koje aktivno doprinose u ovoj oblasti. Osim toga, događaj je prilika za promovisanje i umrežavanje članica.

Društvena kohezija predstavlja multidimenzionalan i kompleksan društveni koncept, koji se može definisati kao povjerenje među ljudima, povjerenje prema institucijama i spremnost za doprinos opštem dobru u svrhu održivog razvoja društva.