ponedjeljak, 22 jun 2020 15:29

Održana 45. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Konsultativno saslušanje na temu „Rodni aspekti mjera preduzetih tokom pandemije virusa kovid-19”

Na današnjoj sjednici Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, održano je konsultativno saslušanje ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića, državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dragana Pejanovića i generalnog direktora Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima u Ministarstvu ekonomije, Radosav Babić na temu „Rodni aspekti mjera preduzetih tokom pandemije virusa kovid -19“

Tokom diskusije, razgovarano je o uticaju mjera preduzetih tokom pandemije kovid-19 na žene i muškarce, kao i o jasno izraženim rodnim ulogama i očekivanjima tokom prvog talasa pandemije. Istaknuta je važna uloga žena u prevazilaženju izazova koje smo imali kako na nivou države, tako i na nivou porodice. Konstatovano je da je, često nevidljivi ženski rad  bio od neprocjenjive koristi u rješavanju mnogih egzistencijalnih pitanja.

Posebna pažnja tokom diskusije je posvećena registrovanom povećanju stepena nasilja nad ženama i nasilja u porodici, kao i preduzetim mjerama Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i nevladinih organizacija u cilju pružanja zaštite i podrške žrtvama nasilja.

Razgovarano je i o mjerama koje su Ministarstvo ekonomije i Ministarstvo rada i socijalnog staranja kreirali i realizovali u cilju zaštite od otpuštanja sa posla, rada od kuće, rada na daljinu, oslobađanja radnih obaveza jednog roditelja djeteta mlađeg od 11 godina, subvencijama za poslodavce i drugih.

Zaključujući raspravu, predsjednica Odbora je istakla da su institucije dale dobar odgovor izazovima proisteklim tokom pandemije virusa kovid-19, ali da je i dalje neophodno raditi na orodnjavanju svih politika i praksi i dosljednoj primjeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Sjednici su pored člana/ica Odbora prisustvovali/e: Siniša Bjeković, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Lia Magnaguagno, menadžerka Programa za demokratizaciju Misija OEBS-a u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova, rezidentna predstavnica UN za razvoj UNDP, Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Zvezdana Oluic, Unija poslodavaca Crne Gore i Maja Raičević, Centar za ženska prava.