ponedjeljak, 10 avgust 2020 18:27

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost sa predstavnicama ENEMO

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, održala je danas sastanak sa predstavnicama Evropske  mreže organizacija za nadgledanje izbora (ENEMO).

Tokom sastanka razgovarano je o položaju žena u Crnoj Gori, sa akcentom na  učešće žena u politici (kandidatkinje na izbornim listama i stranačke aktivistkinje) i  na njihovu zastupljenost u glasačkom tijelu.

Sastanku su prisustvovali: Ana Mihajlović, zamjenica šefa Međunarodne misije za posmatranje parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, Kristina Kostelac,analitičarke izborne administacije i Danka Gardašević, aistentkinja analitičarka izborne administracije.