Odbor je na danas održanoj sjednici, razmotrio Akcioni plan za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 - Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2019 – 2022), koji je donijela Vlada, a pripremilo Ministarstvo odbrane.

Usvojeni Zaključci sa konsultativnog saslušanja na temu „Kako do najboljih rješenja u zakonu o medicinski potpomognutoj oplodnji“

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, sastala se danas sa  direktorom za Zapadni Balkan Vestminsterske fondacije za demokratiju Emilom Atanasovskim.

Predstavljeni Rezultati izvještaja urađenog u okviru Projekta „Istraživanje OEBS-a o dobrobiti i sigurnosti žena“

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, održala je danas sastanak sa Kler Hatčinson, specijalnom predstavnicom Generalnog sekretara NATO-a za žene, mir i bezbjednost.             

MICS istraživanje predstavlja globalni istraživački program razvijen od strane UNICEF-a

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak govorila je na Regionalnoj konferenciji parlamentarki, koja je održana u Skoplju, 26. i 27. juna 2019. godine.

Tema: Izgradnja kapaciteta za inkluzivnu i efikasnu Skupštinu Crne Gore: rodna perspektiva u zakonodavstvu  

Strana 3 od 13