Tema –  Porodice i inkluzivna društva

Razmotren Izvještaj o realizaciji za 2017.godinu Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN – Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori (2017-2018)

Konsultativno saslušanje na temu „Ostvarivanje dječjih prava u romskoj zajednici u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na obrazovanje djevojčica

Strana 8 od 13