U nastavku Pete sjednice, Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je usvojio Izvještaj o radu za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu.

Na današnjoj sjednici Odbor je razmotrio Izvještaj o radu Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje za 2016. godinu, Predlog plana rada Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje za 2017. godinu i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (kojim je proširen dnevni red sjednice).  

Odbor razmotrio amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Odbor razmotrio četiri tačke dnevnog reda

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu

Strana 14 od 14