Razmotrene tri tačke dnevnog reda

Odbor razmotrio jedan predlog zakona

Predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i član Odbora za ljudska prava i slobode dr Suad Numanović učestvovao je na okruglom stolu „Učešće osoba s invaliditetom u političkom i javnom životu“, koji je Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizovalo u okviru projekta Dostojanstveno omogućeno glasanje (Dignified Enabled Voting – DEVOTING), uz podršku Britanske ambasade u Podgorici, u hotelu Hilton, u Podgorici.

Odbor razmotrio i podržao tri predloga zakona

Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Na danas održanoj 38. sjednici, Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je donio odluku da u narednom periodu posjeti JU Dječiji dom ,,Mladost” u Bijeloj i Opštu bolnicu ,,Danilo I” na Cetinju.

Održano kontrolno saslušanje ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića na temu: “Sprovođenje Zakona o zaštiti i zdravlju na radu”

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu 

Strana 7 od 14