utorak, 30 jun 2020 13:34

Zakonodavni odbor održao 130. sjednicu

Predlogu zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Zakonodavni odbor je, na danas održanoj 130. sjednici, razmotrio i pozitivno se izjasnio o Predlogu zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Takođe, Odbor je razmotrio i 2 amandmana na Predlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koje su podnijele poslanice Marta Šćepanović i Jovanka Laličić, i ocijenio, sa stanovišta svoje nadležnosti, da su isti pravno prihvatljivi.