pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga održavanja opreme DATA centra i mrežne infrastrukture Skupštine Crne Gore

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku informatičke opreme 03.07.2020. ROBE

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku dnevne i neđeljnje štampe

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku kancelarijskog materijala, ROBE, 08.05.2020. 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga zakupa objekata za potrebe Skupštine Crne Gore, po partijama.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge digitalizacije zakonodavnog procesa - eParlament II faza - USLUGE 10.03.2020. godine 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga mobilne telefonije, na godišnjem nivou potreba - USLUGE 09.03.2020. godine 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku agencijskih usluga rezervacije ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima - 06.03.2020. godine USLUGE 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku agencijskih usluga rezervacije hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga izdavanja aviokarata u aviosaobraćaju - USLUGE 26.02.2020. godine 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge održavanja i servisiranja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, po partijama - 06.02.2020. USLUGE

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku pružanja usluge mobilne telefonije, za potrebe Službe Skupštine Crne Gore - USLUGE 30.12.2019. 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga održavanja i servisiranja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine CG, po Partijama - USLUGE 04.12.2019.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku goriva za putnička motorna vozila.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga hotelskog smještaja u Podgorici u hotelu sa četiri zvjezdice, na godišnjem nivou potreba USLUGE 08.11.2019.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga prevoza putnika u slobodnom prevozu, po Partijama - Usluge 25.10.2019. godine.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku softvera digitalne recepcije - USLUGE 22.10.2019.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga digitalizacije zakonodavnog procesa - eParlament II faza 14.10.2019. USLUGE. 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku dva nova putnička motorna vozila 02.10.2019. ROBE 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku informatičke opreme ROBE 25.09.2019.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke usluga osiguranja 310 poslanika i zaposlenih, USLUGE 28.06.2019.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke usluga snabdijevanja aviokartama u aviosaobraćaju, USLUGE  10.05.2019. 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke multimedijske opreme, ROBA, 23.04.2019. 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke dnevne i nedjeljne štampe, ROBA 12.04.2019.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku kancelarijskog materijala, ROBA, 14.03.2019.godine 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke licence za centralne jedinice sa pratećim softverom i DANTE softver, USLUGE, 7.03.2019.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke agencijskih usluga rezervacije ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima, USLUGE 12.02.2019.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke agencijskih usluga rezervacije hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu, USLUGE 12.02.2019. 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak nabavke za nabavku usluge fiksne telefonije, USLUGE, 31.12.2018 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke dva nova putnička motorna vozila ROBA 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne usluga održavanja i servisiranja službenih putničkih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore po partijama

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke tri nova putnička motorna vozila, ROBA 31.10.2018.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke usluga prevoza putnika u slobodnom prevozu po partijama%2c USLUGE%2c 12.10.2018.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke usluga održavanja opreme Data centra i mrežne infrastrukture Skupštine CG, USLUGE, 18.07.2018.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke usluga osiguranja 310 poslanika i zaposlenih, po partijama, USLUGE 27.06.2018. 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku informatičke opreme, po partijama, ROBA, 25.06.2018.

pdfTenderska dokumumentacija za otvoreni postupak javne nabavke agencijskih usluga rezervacije ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima , USLUGE, 04.06.2018.

pdfTenderska dokumentacija  za otvoreni postupak javne nabavke usluga snabdijevanja aviokartama u aviosaobraćaju, USLUGE, 5.04.2018.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga održavanja audio-video opreme i pratećeg softvera, USLUGE, 27.03.2018. 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku softverskog paketa za upravljanje sistemom, USLUGE, 27.03.2018. 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku dnevne i nedjeljne štampe, Roba, 19.03.2018.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku kamera, ROBE, 2.03.2018.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku kancelarijskog materijala, ROBE, 28.02.2018. 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke-zakup objekata za potrebe Skupštine Crne Gore u Podgorici, po partijama, 14.02.2018., usluge

pdf Tenderska dokumentacija za otvoreni postuapk javne nabavke za nabavku usluge fiksne telefonije 00-56/17-56/117/2 od 14.11.2017. godine, USLUGE.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku goriva za putnička motorna vozila, ROBA, 17.10.2017.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavka usluga prevoza putnika u slobodnom prevozu, po partijama, USLUGE, 06.10.2017.godine.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak nabavke usluga hotelskog smještaja u Podgorici, u hotelu sa četiri zvjezdice, na godišnjem nivou potreba,USLUGE 29.09.2017. 

- pdfIzmjena tenderske

pdfTenderska dokumentacija za nabavku usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, Usluge, 21.09.2017.

pdfTenderska dokumentacija-usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine CG, USLUGE 11.09.2017.god 

pdfPojašnjenje tenderske 

pdfPojasnjenje tenderske 2

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge medijskog arhiva,USLUGE, 3.08.2017. godine

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga softverskog paketa za upravljanje sistemom,USLUGE, 2.08.2017. 

- pdfObavještenje o žalbi

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga osiguranja 310 poslanika i zaposlenih, po partijama, USLUGE, 28.06.2017. godine 

pdfPojašnjenje

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluge izrade, održavanja i dogradnje softvera, USLUGE, 14.06.2017. 

pdf Izmjena tenderske

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku opreme za informaciono-komunikacione tehnologije, po partijama, ROBA, 9.06.2017.god

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku pretplate za novinski servis, USLUGE 25.05.2017.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku vizit karata, ROBE 9.05.2017. 

-pdfObavještenje

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku kancelarijskih potrepština, ROBE 9.05.2017.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluge zakupa objekta-poslovni prostor USLUGA 26.04.2017.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku dnevne i nedjeljne štampe, ROBA, 19.04.2017.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku kancelarijskih potrepština, robe, 12. 04.2017.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku cvjetnih aranžmana, ROBA, 15. mart 2017. god.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku kancelarijskih potrepština, robe, 14.03.2017.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku dnevne i nedjeljne štampe, ROBA, 13.03.2017. 

pdfIzmjena tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku sredstava za higijenu, ROBA, 13.03.2017.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga pranja vozila, USLUGE, 3.03.2017.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku poštanskih usluga, USLUGE, 3.03.2017.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga održavanja audio - video opreme i pratećeg softvera usluge 23.02.2017. godine

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge mobilne telefonije USLUGE 30.12.2016. 

- pdfIzmjena tenderske 

- pdfIzmjena tenderske 2

pdfOdgovor pojašnjenje 

pdfObaještenje o žalbi 

pdfIzmjena tenderske 3 

pdfOdgovor na pojašnjenje 

pdfObavještenje o žalbi 

- pdfObavještenje o žalbi - 25.10.2017.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku birotehničkog materijala ROBA 30.12.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke konkursom za nabavku idejno-grafičkog rješenja za zaštitni znak SCG 29.12.2016.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku kancelarijskog i štampanog materijala po partijama ROBA 29.12.2016. 

pdfIzmjena tenderske 

- pdfIzmjena tenderske i produženje roka 

pdfIzmjena tenderske 

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluge implementacije sistemskog rješenja za backup podataka - softwar za disaster recovery i backup rješenje sa pretećom opremom USLUGE 28.12.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usisivača, po partijama, ROBE, 5.12.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga tapaciranja namještaja,USLUGE, 17.11.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku novogodišnjih paketića, ROBA, 17.11.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom tekuće održavanje građevinskog objekta-proširenje video nadzora Skupštine Crne Gore, RADOVI, 18.11.2016. 

pdfObavještenje o žalbi

pdfTenderska dokumentacija šopingom-Izdaci za investiciono održavanje – građevinski radovi na DATA centru SCG, 11.11.2016. 

pdfIzmjena i produženje roka 

pdfIzmjena-proširenje video nadzora

pdfTenderska dokumentacija za postupkak javne nabavke šopingom za nabavku radne odjeće, ROBA, 11.11.2016.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku birotehničkog materijala, ROBA, 11.11.2016. 

pdfIzmjena tenderske 

pdfIzmjena i novi rok za otvaranje

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za obnovu softverskih licenci i proširenje softvera za zaštitu informacionog sistema, USLUGE, 7.11.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku zbirke važećih propisa i pravnih akata, USLUGE, 4.11.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije, USLUGE, 4.11.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom raznih promo i edukativnih materijala za Demokratske radionice, ROBA, 2.11.2016.god

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usisivača sa propratnom opremom , po partijama, ROBA 28.10.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga cloud arhiva, USLUGE, 28.10.2016.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke podnih obloga, po partijama, ROBA, 27.09.2016. 

pdfIzmjena tenderske

 pdfTenderska dokumumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izbor putničke agencije za pružanje usluga snabdijevanja aviokartama u avio saobraćaju - USLUGE, 20.09.2016. 

pdfPojašnjenje 

pdfObavještenje o žalbi 

- pdfNovi rok za otvaranje ponude

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke konkursom za nabavku idejno-grafičkog rješenja za zaštitni znak SCG, 16.09.2016. 

pdfIzmjena tenderske 

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usisivača, po partijama, ROBE, 7.09.2016. 

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga oglašavanja, USLUGE, 7.09.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga zakupa telekomunikacionih linkova i usluga kablovske televizije

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, po partijama, USLUGE, 16.08.2016. 

pdfObavještenje o žalbi

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku vitrina za protokolarne poklone i ormara za poštu po partijama ROBA, 27.07.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom ektronske pisarnice sa elektronskom arhivom, USLUGE, 27. 07.2016. 

 - pdfPojašnjenje 1

 - pdfPojašnjenje 2 

 - pdfObavještenje o žalbi 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluge održavanje opreme Data centra i mrežne infrastrukture, USLUGE, 20.07.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga osiguranja 300 poslanika i zaposlenih, po partijama, USLUGE, 12. 07. 2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga medijskog arhiva, USLUGE, 12.07.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga štampanja (sa dizajnom i prelomom), USLUGE, 12. 07.2016. 

pdfPojašnjenje usluge štampanja

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga slobodnog prevoza putnika u slobodnom prevozu, po partijama, USLUGE, 7. 07. 2016. godine 

 - pdfPojašnjenje 1 

 - pdfPojašnjenje 2

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluge zakupa tellekomunikacionih linkova i usluge kablovske televizije, USLUGE, 7.07.2016.godine

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku kuhinja sa ugradnom tehnikom i pratećom opremom, ROBA 7. jun 2016. godine 

      - pdfPojašnjenje tenderske 

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku konferencijskog sistema sa audio-video opremom, ROBA, 30.maja 2016. 

     - pdfIzmjena tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku rezervnih djelova za fotokopir aparat marke Ricoh Aficio MPC 3000, ROBA, 10. 05.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga servisiranja jednog fotokopir aparata marke Ricoh Aficio MPC 3000, USLUGE, 10. 05.2016.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku opreme za informaciono-komunikacione tehnologije, po partijama, ROBE, 4.05.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku hrane i pića, po partijama, ROBE 28.04.2016.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku fotokopir aparata, ROBA 15.04.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku zakupa objekta-poslovni prostor, USLUGE, 12.04.2016.

      - pdfIzmjena tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga servisiranja fotokopir štampač aparata, po partijama, USLUGE, 22.03.2016. god.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku rezervnih djelova za fotokopir štampač aparat, ROBE, 22.03.2016. god.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga fiksne telefonije i obezbjeđenje internet pristupa, po partijama, USLUGE, 21.03.2016.

      - pdfPojašnjenje tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku zastava, ROBA, 18.03.2016.

     - pdfPojašnjenje tenderske

     - pdfPojašnjenje tenderske

     - pdfPojašnjenje tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku hrane i pića, po partijama, ROBE, 16.03.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku zakupa objekta-poslovni prostor, USLUGE, 16.03.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku dva nova putnička motorna vozila, ROBA, 3.03.2016.

    - pdfPojašnjenje tenderske

    - pdfPojašnjenje tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku fotoaparata (DSLR) sa propratnom opremom, 02.03.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled putničkih motornih vozila Skupštine CG, USLUGE, 1.03.2016.godine

    - pdfPojašnjenje tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga pranja vozila, USLUGE 17.02.2016.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku dnevne i nedjeljne štampe, ROBA, 15.02.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku pretplate za novinski servis, USLUGE, 12.02.2016. god.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku Poštanskih usluga, USLUGE, 10.02.2016. god.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku rezervnih djelova za fotokopir štampač aparate, po partijama, ROBE, 9.02.2016. god.

    - pdfIzmjena tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga servisiranja fotokopir štampač aparata, po partijama, USLUGE, 9.02.2016. god.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku cvijetnih aranžmana, ROBA, 5.02.2016.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javnih nabavki šopingom za nabavku kancekarijskih potrepština, ROBA, 04.02.2016. 

pdfTenderska dokumentacija za postupak javnih nabavki šopingom za nabavku vizit karata, ROBA, 04.02.2016.

  - pdfIzmjena tenderske

  - pdfPojašnjenje tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku sredstava za higijenu, ROBA, 03.02.2016.

      - pdfIzmjena tenderske

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku kancelarijskog, birotehničkog i štampanog materijala, po partijama, ROBE; 31.12.2015    

     - pdfPojašnjenje tenderske

     - pdfPojašnjenje tenderske

     - pdfPojašnjenje tenderske

     - pdfPojašnjenje tenderske

     - pdfIzmjena tenderske 

     - pdfObavještenje

     - pdfIzmjena - novo javno otvaranje

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih vozila za potrebe Skupstine Crne Gore, po partijama, USLUGE 22.12.2015. godine     

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku tekućeg održavanja građevinskih objekata, RADOVI, 16.12.2015.god.

     - pdfPojašnjenje tenderske 

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku softvera za kadrovsku evidenciju, obračun plata, blagajnu, vozni park i sistem obavještavanja SMSom, USLUGE, 15.12.2015.god.

    - pdfPojašnjenje tenderske 

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku izrada politika, procedura i pravilnika za informacionu tehnologiju, USLUGE, 15.12.2015.god.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga koričenja originala službenih listova i originala međunarodnih ugovora, USLUGE, 3.12.2015.  

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku novogodišnjih paketića

    - pdfIzmjena tenderske

    - pdfPojašnjenje tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku knjiga za biblioteku Skupštine Crne Gore, ROBE 23.11.2015.

   - pdfIzmjena tenderske 

   - pdfPojašnjenje tenderske

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku softvera za osnovna sredstva, USLUGE 19.11.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku godišnje licence za katalog propisa, USLUGE, 16.11.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku Antivirusa, USLUGE 13.11.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluge koričenja originala službenih listova i originala međunarodnih ugovora, USLUGE 30.10.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku Cloud arhive, USLUGE 28.10.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku ENG rasvjete sa pratećom opremom, ROBE, 26.10.2015

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku ENG kamkodera sa pratećom opremom, ROBE, 23.10.2015

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku goriva za putnička motorna vozila, ROBE, 28.09.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku dnevne i nedjeljne štampe, ROBA, 14.09.2015. 

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku uslugs preventivne dezinfekcije, USLUGE, 17.07.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za proširenje tv i telefonske centrale , ROBE, 17.07.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku softverskog rješenja za fonografske zapise, USLUGE, 16.07.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga dopunskog osiguranja 300 poslanika i zaposlenih, USLUGE 10.07.2015.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izbor putničke agencije za pružanje usluga snabdijevanja avio kartama u avio saobraćaju, USLUGE, 08.07.2015.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku tri nova putnička motorna vozila, ROBE, 30.06.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga osiguranja 300 poslanika i zaposlenih, po partijama, USLUGE, 11.06.2015.godine

pdf Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku aplikacije za mobilne telefhone na iOs I Android platformi, USLUGE, 04.06.2015.godine.

      Pojašnjenje tenderske dokumentacije

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluga medijskog arhiva, USLUGE, 03.06.2015.godine.

     Pojašnjenje tenderske dokumentacije

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku diktafona, ROBE, 29.05.2015.

pdfTenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluge zakupa telekomunikacionih linkova, USLUGE, 26.05.2015.

pdfTenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke  informatičke opreme po partijama, ROBE, 25.05.2015.

      Izmjena tenderske dokumentacije