četvrtak, 07 mart 2019 11:05

Deseto zasijedanje Ženskog parlamenta

Ženski parlament o položaju žena u kontekstu usvajanja Rezolucije o pravima žena na Zapadnom Balkanu

Deseto zasijedanje Ženskog parlamenta održaće se u petak 8. marta u Velikoj sali Skupštine Crne Gore, u terminu od 11.00 do 14.00 sati, a u organizaciji Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović otvoriće Deseto zasijedanje Ženskog parlamenta, koje će biti posvećeno razmatranju položaja žena na Zapadnom Balkanu u kontekstu usvajanja Rezolucije o pravima žena na Zapadnom Balkanu (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Kosovo) na sjednici Odbora za prava žena i jednakost polova (FEMM) Evropskog parlamenta.

Predviđeno je prisustvo poslanica, predsjednika/ca poslaničkih klubova, predsjednika/ca radnih tijela Skupštine Crne Gore, potpredsjednika Skupštine Crne Gore, članova/ica Vlade Crne Gore, kao i članica ženskih asocijacija parlamentarnih partija i ostalih segmenata civilnog društva i predstavnica/ka parlamenta država Zapadnog Balkana.

Evropska paralamentarka Biljana Borzan, koja je pripremila tekst Rezolucije, nije u mogućnosti, zbog predizborne kampanje, da prisustvuje sjednici Ženskog parlamenta, ali je poslala desetominutnu video poruku.

YouTube