ponedjeljak, 13 februar 2017 16:55

Održana Peta sjednica Administrativnog odbora

Odbor odlučio da predloži Skupštini Crne Gore da da odobrenje za pokretanje krivičnog postupka i određivanje pritvora protiv poslanika Andrije Mandića i Milana Kneževića

Odbor raspisao ponovni Javni konkurs za imenovanje člana Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta

Na danas održanoj Trećoj śednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je, shodno predlozima političkih partija i koalicija iz parlamentarne pozicije i opozicije, utvrdio Predlog odluke o imenovanju devet članova/ica Državne izborne komisije

Na danas održanoj śednici  Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore  26. saziva  Odbor je pokrenuo postupak imenovanja devet članova Državne izborne komisije. U vezi sa tim, upućen je poziv parlamentarnoj većini i opoziciji da predloge kandidata shodno zakonskim pravima dostave odmah, a najkasnije do četvrtka, 29. decembra 2016. godine, i to do početka Treće śednice Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore.

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 26. saziva planira da na jednoj od narednih sjednica pokrene postupak imenovanja članova/ica Državne izborne komisije. S tim u vezi, pozivam parlamentarnu većinu i parlamentarnu opoziciju da dostave predloge kandidata za imenovanje devet članova/ica i zamjenika/ca članova Državne izborne komisije, u roku od 10 dana od dana dostavljanja Poziva.

Administrativni odbor Skupštine Crne Gore, na danas održanom nastavku prve śednice, konstatovao je da su parlamentarne partije i koalicije iz reda pozicije dostavile predloge kandidata za sastav stalnih odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, dok parlamentarne partije i koalicije iz reda opozicije nijesu. S tim u vezi, Odbor je utvrdio Listu kandidata shodno dostavljenim predlozima, a saglasno članu 36 Poslovnika Skupštine Crne Gore, da se članovi odbora biraju na osnovu datih predloga klubova poslanika, pri čemu se taj sastav, pod uslovom da je izabrano više od polovine članova odbora, smatra punim sastavom u smislu postojanja kvoruma za rad i odlučivanje.

Prilog: Lista kandidata o izboru predsjednika i članova stalnih odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva

ponedjeljak, 05 decembar 2016 16:00

Održana Prva śednica Administrativnog odbora

Na danas započetoj Prvoj śednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 26. saziva, Odbor je utvrdio broj članova stalnih odbora.

utorak, 29 novembar 2016 12:36

Administrativni odbor: Poziv

Poziv za dostavljanje predloga kandidata za predśednika i članove stalnih odbora Skupštine Crne Gore

Strana 14 od 14