Odbor utvrdio Predlog odluke o razrješenju jednog člana UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Delegacija Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore u sastavu: Branko Čavor, šef delegacije i Milorad Vuletić, član delegacije, boravila je 25. marta 2019. godine, u zvaničnoj radnoj posjeti Mađarskoj.

Budimpešta, 25. mart 2019. godine

Odbor usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2018. godinu i donio Plan rada Odbora za 2019. godinu

Imenovan savjetnik potpredsjednika Skupštine Crne Gore

četvrtak, 07 februar 2019 15:50

Održana 60. sjednica Administrativnog odbora

Odbor utvrdio Predlog odluke o imenovanju predsjednika Državne izborne komisije

 Administrativni odbor na osnovu člana 33 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore („Službeni list CG”, br. 79/08, 45/12, 43/16 i 54/16), upućuje:

Odbor pokrenuo  postupak imenovanja članova Savjeta RTCG 

Administrativni odbor shodno članu 49 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06, 66/06 i „Službeni list CG“, br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17 i 17/18), a u vezi sa članom 30 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18), raspisuje:

Strana 5 od 14