Odbor usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2017. godinu i donio Plan rada Odbora za 2018. godinu

Odbor utvrdio dva predloga odluka

Odbor utvrdio Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta AEM-a i Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG po ovlašćenim predlagačima

Odbor utvrdio dvije liste blagovremenih i potpunih predloga kandidata

Odbor donio Odluku o korišćenju mobilnog telefona u službene svrhe

Poziv nevladinim organizacijama

Strana 9 od 14