srijeda, 11 mart 2020 16:56

Održana 30. sjednica Odbora za antikorupciju

Razmotrena Informacija Uprave policije o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u 2019. godini

Na danas održanoj 30. sjednici, Odbor za antikorupciju je razmotrio Informaciju Uprave policije o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u 2019. godini, koja je označena stepenom tajnosti što je i bio razlog da ova sjednica bude zatvorena za javnost.

Predmet Informacije su bili podaci o: sprečavanju teških krivičnih djela protiv života i djela;suzbijanju teških krivičnih djela protiv života i djela; ciljane potrage; prikriveni isljednici;sprečavanju i suzbijanju krijumčarenja  i distribucije narkotika; sprečavanju i suzbijanju ilegalnih migracija i krijumčarenja  i trgovine ljudima; suzbijanju ekonomskog kriminala i finansijske istrage, sa posebnim osvrtom na suzbijanje korupcije; suzbijanju visokotehnološkog kriminala; sprečavanju pranja novca i zaštitu svjedoka.

Na osnovu uvodnih izlaganja ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića, direktora Uprave policije Veselina Veljovića i pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazovića vođena je rasprava i postavljana su pitanja povodom predmeta Informacije uključujući i pitanja međunarodne saradnje državnih organa.

Na sva postavljena pitanja kao i ona van dnevnog reda učesnici sjednice su dali odgovore.

Članovi Odbora će razmotriti predloge za unapređivanje zakonske regulative koji se tiču uspješnije borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.