četvrtak, 02 jul 2020 14:12

Održana 119. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotreni amandmani i donijeta odluka o održavanju konsultativnog saslušanja

Na danas održanoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, razmotrio je šest amandmana, koje su poslanici: Predrag Sekulić, Branko Čavor i Jovanka Laličić podnijeli na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe. Nakon prihvatanja od strane predstavnika predlagača zakona, Odbor je konstatovao da su amandmani postali sastavni dio teksta Predloga zakona, od kojih je amandman 2 u izmijenjenoj formulaciji. Odbor je, takođe, u skladu sa članom 148 Poslovnika Skupštine, na predlog navedenog zakona podnio jedan amandman.

U okviru tekućih pitanja, Odbor je razmotrio tri incijative za održavanje kontrolnih saslušanja, i to:

- Inicijativu za kontrolno saslušanja predsjednika Savjeta i v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije, na temu: "Rad Agencije za zaštitu konkurencije u oblasti dodjeljivanja državne pomoći", koju je podnio poslanik Raško Konjević.

- Inicijativu za kontrolno saslušanje ministra finansija, direktora Uprave za imovinu i direktora Uprave za nekretnine, povodom Konačnog izvještaja Državne revizorske institucije za reviziju uspjeha: "Uspješnost uspostavljanja, vođenja i kontrole evidencije državne imovine kod državnih organa", koju je podnio poslanik Srđan Milić i

- Inicijativu za kontrolno saslušanje guvernera Centralne banke Crne Gore, na temu: "Pitanja sprovođenja moratorijuma na otplatu kreditnih obaveza građana Crne Gore i uloga CBCG u ovom procesu", koju je podnio poslanik Raško Konjević.

U odnosu na navedeno, Odbor nije podržao inicijativu za kontrolno saslušanje predsjednika Svjeta i v.d. direktorice Agencije za zaštitu konkurencije i inicijativu za kontrolno saslušanje ministra finansija, direktora Uprave za imovinu i direktora Uprave za nekretnine.

U odnosu na inicijativu za kontrolno saslušanje guvernera Centralne banke Crne Gore, nakon što je podnosilac inicijative, poslanik Raško Konjević, prihvatio sugestiju predsjednika Odbora, Odbor je odlučio da održi konsultativno saslušanje guvernera Centralne banke Crne Gore na gore navedenu temu, 6. jula 2020. godine sa početkom u 11.00 časova.

Saglasno iznijetom, kontrolno saslušanje direktora Poreske uprave, umjesto u ponedeljak, održaće se u utorak, 7. jula 2020. godine, sa početkom u 10.00 časova.