utorak, 07 jul 2020 15:28

Održana 107. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Kontrolno saslušanje direktora Poreske uprave

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je, u skaldu sa članom 75 Poslovnika Skupštine Crne Gore, održao je kontrolno saslušanje direktora Poreske uprave, na temu: „Rad Poreske uprave u oblasti nadzora i naplate poreskog duga“.

Odbor je na 105. sjednici održanoj 24. februara 2020. godine donio odluku o kontrolnom saslušanju direktora Poreske uprave, Miomira M. Mugoše, na navedenu temu. Kontrolno saslušanje (107. sjednica) bila je zakazana za 16. mart 2020. godine, ali je odložena zbog situacije izazvane pandemijom COVID 19. Imajući u vidu navedeno članovima Odbora, Poreska uprava dostavila je, 11. marta 2020. godine, pisanu informaciju u vezi sa temom saslušanja. Ažurirana informacija, dostavljena je 17. juna 2020. godine.

Sjednici Odbora, u skladu sa Poslovnikom Skupštine, bez prava učešća u raspravi, prisustvao je i Danilo Jovanović, v.d. pomoćnika Sektora za operativu u oblasti naplate u Poreskoj upravi.

Direktor Poreske uprave upoznao je Odbor sa: aktivnostima Poreske uprave u oblasti nadzora i naplate poreskog duga; iznosu poreskog duga i efektima sprovođenja Zakona o reprogramu poreskih potraživanja; naplati poreskih prihoda u periodu od 2016. godine do kraja 2019. godine; kretanju naplate poreza u prvom kvartalu 2020. godine i u periodu od početka pandemije COVID 19; poreskim dugovanjima vjerskih zajednica; stanju poreskog duga u lokalnim samoupravama i privrednim društvima sa većinskim vlasništvom države/lokalne uprave i dr.

Tokom rasprave bilo je riječi o važnosti uloge Poreske uprave u sistemu javnih finansija; poreskoj disciplini; sprovedenim mjerama i aktivnostima na uvođenju elektronske fiskalizacije čiji je početak predviđen od 2021. godine; kontroli poreskih obveznika, sa fokusom na tzv. e-commerce; strukturi poreskog duga; razvoju informacionog sistema Poreske uprave i sl.