Podržana dva predloga zakona

Podržan predlog zakona

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjenama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2019. godinu i Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu

Podržan Rebalans budžeta Crne Gore za 2019. godinu i izmjene Odluke o zaduživanju

Razmotreno nekoliko predloga akata

Podržana tri predloga zakona

Članovi Odbora, Boris Mugoša, Genci Nimanbegu, Filip Vuković, Ana Nikolić i Raško Konjević, sastali su se sa delegacijom Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koja boravi u Crnoj Gori u cilju prikupljanja informacija o stanju ekonomije, izgledima i politikama u okviru redovnih konsultacija po članu IV Statuta Fonda.

Strana 6 od 23