Tema: „Parlamentarni nadzor nad javnim finansijama″

Održano kontrolno saslušanje ministra finansija i direktora Poreske uprave

Nijesu podržana tri predloga zakona

Odbor podnio amandman na Predlog zakona o porezu na nepokretnosti

 

Podržana dva predloga zakona

Podržana Predlog zakona o porezu na nepokretnosti

Utvrđen Plan rada Odbora za 2019. godinu

Održano konsultativno saslušanje na temu: „Stanje u oblasti energetske efikasnosti i planirane aktivnosti u svijetlu predloženih izmjena i dopuna Zakona o efikasnom korišćenju energije“

Usvojen Izvještaj o radu Odbora i podržan jedan predlog zakona

Strana 8 od 23