Podržan Predlog zakona o finansiranju lokalne samouprave

Podržan Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu

Utvrđena tri predloga odluka

Podržan Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Podržan jedan predlog zakona i predlozi finansijskih planova sa planovima rada za 2019. godinu nezavisnih regulatornih tijela

Crveni salon Skupštine Crne Gore, 4. decembar

Na danas održanoj 57. sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je Predlog rezolucije o reindustrijalizaciji Crne Gore i Predlog rezolucije o načinu valorizacije elektroenergetskog potencijala Crne Gore, koje je podnijela grupa poslanika Demokratskog fronta.

Podržan Predlog zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2017. godinu  

Strana 10 od 23