utorak, 21 april 2020 16:10

Održana 104. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotren Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2019. godinu

Na danas održanoj 104. sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2019. godinu, koji je Skupštini Crne Gore dostavio Sudski savjet.

Predstavnici Sudskog savjeta: Vesna Simović-Zvicer, predsjednica Sudskog savjeta i Vesna Aćimić, sekretarka Sudskog savjeta dali su osvrt na analizu stanja u sudstvu i podatke i svaki sud kao i probleme i nedostatke u njihovom radu. Nakon sveobuhvatne rasprave, Odbor će, povodom navedenog Izvještaja dostaviti Skupštini Crne Gore na usvajanje predlog zaključaka.  

U okviru dopunjene druge tačke dnevnog reda, Odbor je većinom glasova podržao Predlog zakona o amnestiji lica osuđenih za krivična djela propisana zakonima Crne Gore i lica osuđenih stranom krivičnom presudom koja se izdržava u Crnoj Gori, koji je podnijela grupa poslanika.

 

YouTube 

Cloud