utorak, 30 jun 2020 14:50

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održao 106. sjednicu

Održano konsultativno saslušanje na temu: „Izazovi u oblasti reforme pravosuđa i javne uprave i dalja izgradnja bilansa rezultata“

Na danas održanoj 106. sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je, na predlog NVO Centar za demokratsku tranziciju, sproveo konsultativno saslušanje (raspravu) na temu: „Izazovi u oblasti reforme pravosuđa i javne uprave i dalja izgradnja bilansa rezultata“.

Članovi Odbora i pozvani predstavnici državnih organa i nevladinog sektora su u konstruktivnoj raspravi, sa aspekta svoje nadležnosti, razmijenili mišljenja i stavove u odnosu na dvije važne i aktuelne teme, koje su bile predmet saslušanja.

Sjednici su, ispred državnih organa, prisustvovali/e: Marijana Laković Drašković, generalna direktorica Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde i šefica radne grupe za poglavlje 23, Goran Jovetić, državni sekretar u Ministarstvu javne uprave, Aleksandar Drljević, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom, Miloš Radonjić, načelnik Odsjeka za politička pitanja EU, Vesna Simović Zvicer, predsjednica Sudskog savjeta i Duško Milanović, član Tužilačkog savjeta.

Sjednici su, takođe, prisustvovali predstavnici nevladinog sektora: Milica Kovačević, Milena Gvozdenović i Tijana Velimirović ispred Centra za demokratsku tranziciju, Marija Vesković iz Akcije za ljudska prava i Zoran Vujičić ispred Građanske alijanse.