utorak, 21 jul 2020 14:53

Održana 109. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor podržao dva predloga zakona 

Na danas održanoj 109. sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je razmotrio i jednoglasno podržao Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore i Predlog zakona o medijima, koje je podnijela Vlada Crne Gore.    

Posebno cijeneći značaj koju oblast medija ima u savremenom društvu, Aleksandar Bogdanović, ministar kulture i mr Željko Rutović, generalni direktor Direktorata za medije u Ministarstvu, sa saradnicima, dali su detaljna obrazloženja novih instituta predviđenih ovim predlozima zakona.

Pored predstavnika predlagača, učešće u radu sjednice i svoj doprinos kvalitetnoj raspravi dali su i predstavnici državnih institucija: Ivan Jovetić, predsjednik Savjeta RTCG i Ranko Vujović, predsjednik Savjeta Agencije za elektronske medije, kao i predstavnici nevladinog sektora: Daliborka Uljarević i Tamara Milaš, Centar za građansko obrazovanje; Milan Radović, Građanska alijansa; Vuk Maraš, Medijska asocijacija Jugoistočne Evrope i Jelena Popović, Društvo profesionalnih novinara Crne Gore.

Članovi Odbora su imali priliku da daju komentare i postave pitanja ovlašćenim predlagačima a u cilju definisanja što kvalitetnijih zakonskih rješenja.