ponedjeljak, 27 jul 2020 18:08

Održana 110. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore i Predlog zakona o medijima

Na danas održanoj 110. sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmotrio je amandmane (60) na Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore kao i amandmane (53) na Predlog zakona o medijima.

U prisustvu predstavnika predlagača i podnosilaca amandmana Odbor je jednoglasno podržao amandmane (17) Vlade Crne Gore na Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore koji, s obzirom na to da su podnosioci amandmana ujedno i predlagači zakona postaju sastavni dio teksta Predloga zakona i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

Amandmani (30) poslanika: Ranka Krivokapića, mr Raška Konjevića, dr Draginje Vuksanović Stanković i Džavida Šabovića nijesu dobili potrebnu većinu na Odboru.

Amandmani (11) poslanika Neđeljka Rudovića kao i amandmani (2) poslanika mr Ervina Ibrahimovića, takođe, nijesu dobili potrebnu većinu na Odboru.

Odbor je jednoglasno podržao amandmane (10) Vlade Crne Gore na Predlog zakona o medijima koji, s obzirom na to da su podnosioci amandmana ujedno i predlagači zakona postaju sastavni dio teksta Predloga zakona i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

Odbor je jednoglasno podržao preformulisani Amandman 4 poslanika Neđeljka Rudovića kao i Amandman 19 poslanika Danijele Pavićević i Srđana Milića.

Amandmani 1, 2, 3, 5 do 13 poslanika Neđeljka Rudovića nijesu dobili potrebnu većinu na Odboru. Odbor nije podržao ni amandmane: 1, 3 do 11, 14 do 18 i 20 do 23 poslanika Danijele Pavićević i Srđana Milića. Amandmani (5) poslanika mr Raška Konjevića kao i amandmani (2) poslanika Ranka Krivokapića, takođe, nijesu dobili potrebnu većinu na Odboru.

Amandmani 2, 12 i 13 poslanika Danijele Pavićević i Srđana Milića povučeni su od strane podnosilaca amandmana.