četvrtak, 30 jul 2020 15:44

Održana 111. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu na danas održanoj sjednici jednoglasno je usvojio Predlog zaključaka Odbora povodom Godišnjeg izvještaja o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2019. godinu. Godišnji izvještaj je Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, kao matični odbor, razmotrio je na 104. sjednici, održanoj 21. aprila 2020. godine.

Na današnjoj sjednici, usvojen je i Predlog ocjena i stavova sa održanog Konsultativnog saslušanja (rasprave) na temu: „Izazovi u oblasti reforme pravosuđa i javne uprave i dalja izgradnja bilansa rezultata“. Odbor je na 106. sjednici, održanoj 27. jula 2020. godine, realizovao pomenuto Konsultativno saslušanje u kojem su učestvovali predstavnici državnih organa: Ministarstva pravde, Ministarstva javne uprave, Kancelarije za evropske integracije, Tužilačkog savjeta, kao i predstavnike civilnog sektora. Predlozi ocjena i stavova biće upućeni Ministarstvu pravde i Ministarstvu javne uprave.

Odbor je, takođe, utvrdio Predlog odluke za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, pa je s tim u vezi Skupštini predložio da za četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika izabere: Čabarkapu Gavrila, Husejnović Ibrahima, Kovačević Lidiju i Popović-Kustudić Ljubinku.