srijeda, 27 maj 2020 12:40

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport održao 48. sjednicu

Razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport je, na danas održanoj 48. sjednici, razmotrio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima, koji je podnijela Vlada Crne Gore.

Uvodne napomene i obrazloženje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima, izložila je, u svojstvu ovlašćene predstavnice predlagača akta, Biljana Jakić, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije. Takođe, sjednici je prisustvovao Nebojša Mugoša, načelnik Direkcije za normativne poslove i međunarodnu saradnju iz oblasti intelektualne svojine, Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije.

Odbor je, jednoglasno, odlučio da podnese dva amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima, sa kojima se saglasila predstavnica predlagača, pa isti, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio ovog predloga zakona.

Odbor je, većinom glasova, odlučio da podrži ovaj predlog zakona i predložio Skupštini Crne Gore da ga usvoji.

U okviru tekućih pitanja, članovi Odbora su upoznati sa jednom inicijativom, kao i sa aktivnostima koje će biti realizovane u narednom periodu. Takođe, Odbor je donio Odluku o angažovanju stručnog konsultanta.

 

Kadrovi sa sjednice:
YouTube
Cloud