Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora.

Konsultativno saslušanje, na temu: „Položaj i socio-ekonomski status prosvjetnih radnika u Crnoj Gori“ 

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore, Radule Novović, danas se sastao sa Nj. E. Liu Đinom (Liu Jin), ambasadorom NR Kine u Crnoj Gori. 

Radionica organizovana sa ciljem podsticanja trenutnih nadzornih mehanizama Skupštine i analitičkog razmatranja potencijalnog uvođenja novih mehanizama

Razgovarano o zajedničkoj aktivnosti koja se odnosi na kinesku finansijsku donaciju za rekonstrukciju OŠ „Štampar Makarije“

Razmotreni Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora i Inicijativa za konsultativno saslušanje, na temu: „Položaj i socio-ekonomski status prosvjetnih radnika u Crnoj Gori“ 

Odbor se upoznao sa prioritetima i ciljevima razvoja opšteg srednjeg i srednjeg stručnog obrazovanja

Razmotren i jednoglasno podržan Predlog zakona o izmjeni Zakona o visokom obrazovanju

Strana 3 od 13