Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 26. septembar 2018. godine

JU Srednja mješovita škola „Vuksan Đukić“ i Osnovna škola „Aleksa Đilas Bećo“, 20. septembar 2018. godine

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović sastao se danas sa Hua Yafang, političkom savjetnicom i Yan Jiaqijem atašeom u Ambasadi NR Kine.

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović sastaće se, u petak, 14. septembra 2018. godine sa Hua Yafang, političkom savjetnicom i Yan Jiaqijem atašeom u Ambasadi NR Kine.

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović sastaće se u petak, 14. septembra 2018. godine, sa Bobijem Sobrajanom (Bobby Soobrayan), savjetnikom za obrazovanje pri Kancelariji UNICEF-a za region Evrope i Jugoistočne Azije, sa sjedištem u Ženevi.

Razmotren i jednoglasno podržan Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o mladima

Strana 10 od 13