Predsjednik Odbora Radule Novović i član odbora Andrija Popović boraviće u studijskoj posjeti Poslaničkom domu Parlamenta Republike Češke, od 11. do 14. juna 2019. godine.     

Usvojeni zaključci sa 37. sjednice Odbora posvećene temi: „Digitalna transformacija Crne Gore“

Šta politika i društvo mogu da urade za mlade u Crnoj Gori?

Tematska sjednica: „Digitalna transformacija Crne Gore“ 

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović i član Odbora Ervin Ibrahimović posjetili su Medresu ,,Mehmed Fatihu Tuzima i sastali se sa direktorom Medrese Fuadom Čekićem i njegovim saradnicima.

Strana 4 od 13