petak, 26 jun 2020 13:33

Održan Četvrti sastanak HUGEN-a

Onlajn sastanku predsjedavala Nada Drobnjak

Danas je održan onlajn Četvrti sastanak Mreže parlamentarnih odbora za ljudska prava i slobode i rodnu ravnopravnost na Zapadnom Balkanu (HUGEN).

Sastankom odbora je predsjedavala neformalna predsjedavajuća HUGEN mreže predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak. Na sastanku se raspravljalo o tekućem pilot procesu post- zakonodavnog (PLS) nadzora, kao i o planu aktivnosti HUGEN mreže za narednu godinu. Takođe, vođena je diskusija i o potencijalnim multilateralnim/biletaralnim događajima i sastancima, kao i o organizovanju slušanja/saslušanja od strane odbora.

Sastanku su, osim Momčila Martinovića poslanika u Skupštini Crne Gore, prisustvovali predstavnici/ce parlamenata Albanije, Bosne i Hercegovine i Kosova.