ponedjeljak, 15 jun 2020 19:06

Održana 66. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Održano konsultativno saslušanje ministra zdravlja Kenana Hrapovića

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, održao konsultativno saslušanje ministra zdravlja Kenana Hrapovića, na temu „Stanje u Crnoj Gori povodom globalne pandemije, koju je proglasila Svjetska zdravstvena organizacija, uzrokovane pojavom novog soja korona virusa“.

Sjednici su, u cilju dobijanja potrebnih informacija i stručnih mišljenja, u skladu sa članom 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, prisustvovali: Slađana Pavlović, generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja; dr Miro Knežević, generalni direktor Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja; Dragan Pejanović, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova; Dalibor Milošević, generalni direktor Direktorata za drumski saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva; dr Boban Mugoša, direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore; dr Senad Begić, pomoćnik direktora za medicinska i javnozdravstvena pitanja u Institutu za javno zdravlje Crne Gore; dr Mina Brajović, šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori; dr Marina Ratković, medicinski direktor u Kliničkom centru Crne Gore; dr Nebojša Kavarić, direktor Doma zdravlja Podgorica i Alija Košuta, direktor Uprave za inspekcijske poslove.

U radu sjednice, u skladu sa članom 55 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, učestvovali su poslanici Danijela Pavićević, Srđan Milić, Branko Radulović, Branka Bošnjak i Predrag Bulatović.

Tokom rasprave, članovi Odbora, kao i pozvana lica, iskazali su brojna mišljenja i stavove, dajući, istovremeno, predloge i sugestije značajne za stanje u Crnoj Gori povodom globalne pandemije.

Rasprava je obuhvatila pitanja koja su se, između ostalog, odnosila na: zdravstveni sistem Crne Gore sa posebnim osvrtom na primarnu zdravstvenu zaštitu, kontinuirani rad vezan za unapređenje zdravstvenog sistema, uvođenje mjera i preporuka za sprečavanje importacije koranavirusa, zdravstvenu i ekonomsku krizu, važnost mentalnog zdravlja u okviru trenutne epidemiološke situacije, zahvalnost zdravstvenim radnicima za postignute rezultate u borbi protiv korona virusa, zahvalnost građanima i njihovu odgovornost, kako prema sebi tako i prema drugima ali i na, eventualni, novi talas korona virusa. Takođe, bilo je riječi o ulaganju u pripremljenost i prevenciju u cilju zaštite zdravlja i života građana, o preventivnom postupanju inspekcijskih organa u kontroli poštovanja mjera samoizolacije, kao i o naknadama za odvojeni život specijalizantima koji su, svojim radom, zdravstvenom sistemu dali doprinos u borbi protiv korona virusa.

U skladu sa raspravom na sjednici Odbora, ukazano je, između ostalog, na činjenicu da su institucije sistema pravovremeno i efikasno odgovorile na pojavu epidemije korona virusa i da je zdravstveni sistem postupio odgovorno, stručno, pravovremeno, ciljano i efikasno.

Nakon rasprave, dogovoreno je da članovi Odbora utvrde predlog zaključaka, povodom predmetnog konsultativnog saslušanja, kako bi se, na jednoj od narednih sjednica, usvojili i dostavili organima, nadležnim za njihovo sprovođenje.