četvrtak, 30 jul 2020 11:36

Održana 75. sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Sjednici Odbora prisustvovali su predstavnici predlagača zakona Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja i Jovo Pajović, generalni direktor Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Sjednici Odbora su, u skladu sa članom 65 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, prisustvovali poslanici: Mirsad Murić, Danijel Živković i Slaven Radunović.

Na predlog predsjednika Odbora dr Suada Numanovića, dnevni red sjednice, proširen je sa Predlogom zaključka povodom usvajanja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji su podnijeli poslanici Raško Konjević, dr Draginja Vuksanović Stanković, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović (klasifikacioni broj 09-2/20-3/20 EPA 1035XXVI od 29.07.2020. godine).

Odbor je razmotrio amandmane koje je podnio poslanik Slaven Radunović (klasifikacioni broj 09-2/20-3/5, EPA 1035 XXVI, od 27.07.2020. godine).

Predstavnik predlagača zakona ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić nije prihvatio amandman poslanika Slavena Radunovića. Odbor nije podržao amandman koji je podnio poslanik Slaven Radunović. Povodom amandmana poslanika Radunovića, shodno članu 69 stav 4 Poslovnika Skupštine Crne Gore, poslanik mr Boris Mugoša izdvojio je mišljenje.

Odbor je razmotrio amandmane (2) koje su podnijeli poslanici mr Raško Konjević, dr Draginja Vuksanović Stanković, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović (klasifikacioni broj 09-2/20-3/15, EPA 1035 XXVI, od 28.07.2020. godine).

Predstavnik predlagača zakona ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić nije prihvatio amandmane (2) koje su podnijeli poslanici mr Raško Konjević, dr Draginja Vuksanović Stanković, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović. Odbor nije podržao predmetne amandmane.

Odbor je razmotrio amandman koji su podnijeli poslanici dr Suad Numanović, dr Nedžad Drešević, Jovanka Laličić i mr Boris Mugoša (klasifikacioni broj 09-2/20-3/17, EPA 1035 XXVI, od 29.07.2020. godine).

Odbor je konstatovao pravno tehničku grešku i predložio pravno tehničku korekciju predmetnog amandmana, koju je prihvatio predstavnik podnosilaca amandmana poslanik mr Boris Mugoša.

Predstavnik predlagača zakona ministar rada i socijalnog staranja Purišić, prihvatio je korigovani amandman koji su podnijeli poslanici dr Suad Numanović, dr Nedžad Drešević, Jovanka Laličić i mr Boris Mugoša (klasifikacioni broj 09-2/20-3/17, EPA 1035 XXVI, od 29.07.2020. godine), koji shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaje sastavni dio Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju  i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

Takođe, Odbor nije podržao Predlog zaključka povodom usvajanja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji su podnijeli poslanici Raško Konjević, dr Draginja Vuksanović Stanković, Ranko Krivokapić i Džavid Šabović (klasifikacioni broj 09-2/20-3/20, EPA 1035XXVI od 29.07.2020. godine).

Shodno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor nije razmotrio amandman poslanika Nebojše Medojevića (klasifikacioni broj 09-2/20-3/4, EPA 1035 XXVI, od 27.07.2020 godine), amandmane (4) poslanika Aleksandra Damjanovića (klasifikacioni broj 09-2/20-3/8, EPA 1035 XXVI, od 27.07.2020. godine), amandman koji je podnijela poslanica Željka Savković (klasifikacioni broj 09-2/20-3/13, EPA 1035 XXVI od 28.07.2020.godine) i amandmane (2) poslanika Aleksandra Damjanovića (klasifikacioni broj 09-2/20-3/19, EPA 1035 XXVI, od 29.07.2020. godine).