Odbor utvrdio više predloga odluka

Odbor dao  saglasnost na Predlog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine, koji je podnio Generalni sekretar Skupštine Crne Gore, Aleksandar Jovićević. 

Tema sjednice ,,Poslanički imunitet''

Administrativni odbor na osnovu člana 24 Zakona o elektronskim medijima („Službeni list CG”, br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17), upućuje:

Administrativni odbor na osnovu člana 24 Zakona o elektronskim medijima („Službeni list CG”, br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17), upućuje:

Odbor pokrenuo dva postupka imenovanja

Odbor utvrdio Predlog liste za imenovanje članova Savjeta Radio i Televizije Crne Gore po ovlašćenim predlagačima

Odbor utvrdio Listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za članove Savjeta RTCG

Odbor donio više odluka o novčanim kaznama

Strana 4 od 14