Podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima

Podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

Razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku

Razmotren Predlog zakona o izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

Strana 4 od 16