Razmotrene tri tačke dnevnog reda 

Na osnovu člana 40 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Sl. list RCG“, br. 51/06, 66/06, i „Sl. list CG“, br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 032/14, 42/15, 52/17, 17/18 i 47/19), a u vezi člana 16 stav 2 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Službeni list CG“ br. br. 11/15, 028/15 i 42/18) Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu raspisuje

 

pdfJavni poziv za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika

 

Održano konsultativno saslušanje kandidata za izbor Vrhovnog državnog tužioca

Odbor podržao dva predloga zakona

Razmotren Posebni izvještaj o radu Državnog tužilaštva za period januar - novembar 2019. godine

Strana 2 od 16