cosac

Konferencija odbora za evropske poslove parlamenata Evropske unije (COSAC) je konferencija koja okuplja odbore za pitanja EU nacionalnih parlamenata država članica EU, kao i predstavnike Evropskog parlamenta.

Sastanci COSAC-a se uobičajeno održavaju u glavnom gradu države koja predsjedava Savjetu Evropske unije. U okviru jednog polugodišnjeg predsjedavanja, organizuju se sastanak predsjedavajućih odborima za evropske poslove i plenarni sastanak COSAC-a.

Istorija COSAC-a

COSAC je osnovan u maju 1989. godine na sastanku u Madridu, na kojem su predsjednici parlamenata zemalja članica EU izrazili saglasnost u pogledu jačanja uloge nacionalnih parlamenata u odnosu na poslove Zajednice i to okupljanjem svojih odbora za evropske poslove. Prvi sastanak COSAC-a je održan 16. i 17. novembra 1989. godine u Parizu.

COSAC je formalno priznat u Protokolu o ulozi nacionalnih parlamenata u Evropskoj uniji Ugovora iz Amsterdama koji je zaključen od strane šefova država i/ili vlada u junu 1997. godine. Protokol je stupio na snagu 1. maja 1999. godine.

Prema članu 10 Protokola (br. 1) o ulozi nacionalnih parlamenata u Evropskoj uniji Ugovora iz Lisabona, COSAC (Konferencija parlamentarnih odbora za evropske poslove) „može podnijeti bilo kakav prilog vrijedan pažnje Evropskog parlamenta, Savjeta i Komisije. Takođe, COSAC promoviše razmjenu informacija i najbolje prakse između nacionalnih parlamenata i Evropskog parlamenta, uključujući njihove posebne odbore. Osim toga, može organizovati interparlamentarne konferencije na određene teme, posebno u cilju rasprave o Zajedničkoj vanjskoj i bezbjednosnoj politici, uključujući zajedničku bezbjednosnu i odbrambenu politiku. Prilozi sa Konferencije ne obavezuju nacionalne parlamente i prejudiciraju njihove pozicije.“

Lisabonski ugovor stupio  je na snagu 1. decembra 2009. godine.

Poslovnik o radu COSAC-a je usvojen na XLV plenarnom sastanku od 29. do 30. maja 2011. godine u Budimpešti i zamjenjuje poslovnik usvojen 2007. godine. 

ORGANIZACIJA SASTANAKA 

Plenarni sastanci

Plenarni sastanak COSAC-a održava se tokom svakog predsjedavanja, uzimajući u obzir različite parlamentarne prakse država članica, izborne periode i javne praznike u državama članicama. Datum sljedećeg sastanka utvrđuje se i objavljuje najkasnije na dan prethodnog sastanka. Svaki nacionalni parlament predstavlja najviše šest poslanika iz jednog ili više odbora za evropske poslove. Evropski parlament predstavlja šest poslanika.

Sastanci predsjedavajućih

Pripremni sastanak predsjedavajućih odborima za evropske poslove i predstavnika Evropskog parlamenta održava se pred svaki plenarni sastanak COSAC-a, u dogovoru sa predsjedavajućom Trojkom. Svaka delegacija se sastoji od dva člana parlamenta.

Posmatrači iz parlamenata zemalja kandidata

Tri člana parlamenta svake države kandidata pozivaju se da u svojstvu posmatrača prisustvuju plenarnim i vanrednim sastancima COSAC-a. Dva člana parlamenta svake države kandidata pozivaju se da u svojstvu posmatrača prisustvuju sastancima predsjedavajućih odborima za evropske poslove.