Parlamentarci zemalja obuhvaćenih Procesom stabilizacije i pridruživanja Jugoistočne Evrope redovno su isticali da jasna i neosporna perspektiva punopravnog članstva u EU predstavlja najpotrebniji i najefikasniji podsticaj za ostvarivanje i sprovođenje reformi u zemljama jugoistočne Evrope, te unapređenje regionalne saradnje i stabilnosti, odnosno unutrašnji demokratski, ekonomski i društveni razvoj. U vezi sa tim, učesnici Konferencije predsjedavajućih komisija za vanjske poslove i evropske integracije nacionalnih parlamenata zemalja koje učestvuju u procesu saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), održane u Bukureštu, 24. i 25. marta 2005. godine, odlučili su, po uzoru na COSAC, da uspostave regionalni oblik parlamentarne saradnje odbora za evropske integracije (Akcioni plan konferencije, stav 10).

COSAP je osnovan u Sarajevu juna 2005. godine kao rezultat zaključaka Solunskog samita 2003. godine. Koncipiran je kao forum koji ima za cilj promovisanje osnovnih unutrašnjih reformi na osnovu zajedničke težnje ka integraciji u EU.

Na sastanku u Sarajevu usvojena su pravila procedure prema kojima Konferencija ima rotirajuće predsjedavanje i sastaje se dva puta godišnje da razmatra aktuelna pitanja u vezi sa Procesom stabilizacije i pridruživanja i proširenjem EU, a uvedena je i Trojka (bivši, aktuelni i budući predsedavajući) kao format djelovanja.

COSAP konferencija potvrda je spremnosti zemalja učesnica u pogledu sprovođenja reformi koje se temelje na  vrijednostima Evropske unije, a koje podrazumijevaju razvoj demokratije, vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava i sloboda, toleranciju, međusobno razumijevanja koje vodi konsolidaciji i pomirenju.

COSAP ima jasnu agendu i perspektivu jačanja saradnje između odbora za evropske integracije, u čemu značajnu pomoć pruža Evropski parlament. Može se cjeniti kao uspješna i funkcionalna mreža sa jasnom agendom.