Igmanska inicijativa je regionalna mreža nevladinih or­ganizacija koju čine predstavnici civilnog sektora, medija, lokalnih samouprava, kao i ekonomski i politički analitičari koji osmišljavaju projekte kojim nastoje da normalizaciju i unaprijede odnose između zemalja Dejtonskog četvorougla. Napori Igmanske inicijative usmjereni su na uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa, obnovi povjerenja i tolerancije, kao i na prevazilaženju svih vrsta diskriminacije u zemljama potpisnicama Dejtonskog sporazuma. Kroz brojne aktivnosti koje su fokusirane na uspostavljanje stabilnih demokratskih institucija i vladavini prava, ostvarivanje ljudskih i manjin­skih prava, kao i na obnovu regionalne saradnje Igmanska inicijativa direktno doprinosi unapređenju procesa evrop­skih integracija čitavog regiona.

Ciljevi:

  • Stvaranje preduslova za poštovanje ljudskih prava i prava manjina, pravde, slobode i bezbjednosti;

  • Podrška nevladinog sektora u regionu, posebno na lokalnom nivou u cilju njihovog uključivanja u procese donošenja odluka;

  • Podrška inicijativama koje imaju za cilj stvaranje atmosfere povjerenja i stabilnih odnosa u procesu integracije u EU;

  • Podsticanje ekonomske, političke i kulturne saradnje na svim nivoima, kao i pokretanje reformskih inicijativa;

  • Regionalne aktivnosti koje se odnose na organizovani kriminal i sprečavanje terorizma u regionu;

  • Postavljanje regionalne mreže eksperata radi jačanja civilnog sektora sa ciljem stvaranja nezavisnog i kvalitetnog monitoringa u procesu pridruživanja EU, kao i saradnje na institucionalnom nivou u svim zemljama regiona;

  • Obrazovanje i istraživanje usklađeni sa potrebama u regionu.