pa ufm

Parlamentarna skupština Unije za Mediteran je zvanično osnovana u Atini 22-23 marta 2004. PS-UzM ima 280 članova, a okuplja predstavnike nacionalnih parlamenata država članica EU (81), Evropskog parlamenta (49), parlamenata partnerskih država (Hrvatska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Monako, Crna Gora – 10) te parlamenata Alžira, Egipta, Izraela, Jordana, Libana, Maroka, Tunisa, Turske, Sirije, Palestinske samouprave (130) i Mauritanije (10).

Plenarna śednica Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran održava se najmanje jednom godišnje. Na śednici se usvajaju rezolucije ili preporuke, svih aspekata euro-mediteranske saradnje koji se odnose na izvršna tijela Unije za Mediteran, Savjeta EU-a, Evropske komisije i nacionalnih vlada partnerskih zemalja. Rezolucije ili preporuke, koje donosi PS-UzM, nijesu pravno obavezujuće.

Za koordinaciju rada Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran, odgovoran je njen Biro, koji takođe predstavlja PS-UzM. Biro se sastoji od četiri člana koji su imenuju na mandat od četiri godine. Dva člana se imenuju iz partnerskih zemalja Mediterana, jedan član se imenuje od strane nacionalnih parlamenata EU, dok jedan u okviru Evropskog parlamenta (koji je stalni član Biroa). Godišnje predsjedavanje se održava u rotaciji svakog člana Biroa. Evropski parlament je u periodu 2012-2013. godine predsjedavao Biroom, zatim Jordan u periodu od 2013-2014. godine, dok je Portugalski parlament, 9. februara 2015. godine, započeo predsjedavanje. Maroko je zemlja koja će nakon Portugala započeti predsjedavanje.

Parlamentarna skupština Unije za Mediteran djeluje kroz pet odbora:

  1. Odbor za politička pitanja, bezbednost i ljudska prava;

  2. Odbor za ekonomska i finansijska pitanja, socijalna pitanja i obrazovanje;

  3. Odbor za poboljšanje kvaliteta života, razmene između civilnog društva i kulture;

  4. Odbor za energetiku, životnu sredinu i vode;

  5. Odbor za prava žena un Euromed Zemlje.